Риби, надклас Pisces

Відрізняються від решти хребетних тварин тим, що всі вони живуть у воді і дихають виключно зябрами. їхня форма надзвичайно різноманітна. Їхнє тіло то видовжене, як у змії або черв’яка, то сплюснуте з боків, так що стає стрічкоподібним, то робиться плоским, то масивним. Зовнішній покрив риб складається з лусок, щитків і пластинок найрізноманітнішої форми. Ці утвори розташовані правильними рядами або уподовж, або упоперек тіла, або ж у косому напрямку, часто прикривають краями один одного або ж тільки стикаються, залишаючи деякі місця неприкритими. Шкіра складається з твердого нижнього шару і ще твердішого верхнього.

Риби — хребетні тварини, які постійно живуть у воді і дихають зябрами. Виділяють три великі групи: надклас Безщелепні, клас Хрящові риби і клас Кісткові риби. Більшість риб — м’ясоїдні, частина живиться і рослинами, і тваринами, і лише невелика кількість — тільки рослинами.

надклас Риби

Будова скелета являє собою різні ступені досконалості. У ланцетника, найнижчого з усіх хребетних, немає ще хребетного стовпа, а є так звана спинна струна, яка складається з хрящового і сполучнотканинного шнура. У круглоротих риб вже є хрящова черепна коробка, в якій знаходиться потовщення нервової трубки. У них також помітні парні хрящові відростки по боках, які являють собою зачатки дуг хребців. У химер та інших малоротих утворюються вже справжні хребці у формі круглих пластинок, на які розділяється зовнішня оболонка спинної струни. В акул хребетний стовп розділяється на безліч хребців, які посередині продірявлені. Ребра є в більшості риб, але вони завжди закінчуються вільно, і грудна кістка не утворюється.

Цікаво, що саме м’ясо у деяких риб буває отруйне або завжди, або тільки у певний час, наприклад навесні під час нересту. Отруйні риби живуть головним чином у теплих морях. Біля о. Куба налічується 72 види отруйних риб.

Органи чуття розвинені у риб порівняно слабо. Очі дуже великі, абсолютно позбавлені повік. Ніс у нижчих риб являє собою воронкоподібну ямку, в інших — це трубка, прикрита зовні клапаном. Зовнішнє вухо відсутнє, а внутрішнє дуже просто влаштоване. Зябра — пучки шкірястих листочків, в яких розгалужується безліч кровоносних судин. Спосіб їхнього розташування на хрящових і кістяних дугах дуже різноманітний. У вищих риб зяброві щілини захищені зовні кістяними кришками і поміщаються, таким чином, у порожнині.

Плавальний міхур є далеко не у всіх риб. До процесу дихання цей своєрідний орган не має жодного відношення і служить лише для врівноваження тіла риби на різних глибинах.

Ротова порожнина майже у всіх риб озброєна зубами, яких у деяких риб дуже багато; зуби сидять у них не тільки на щелепах, але також на піднебінних та інших черепних кістках. У деяких риб зуби рухомі, так що можуть підійматися. Розвиток і відновлення зубів у риб триває все життя.

надклас Риби

У деяких риб є чудові органи, яких немає у жодних інших тварин, — це електричні органи. Це драглисті пластинки досить великих розмірів, які утворюють стовпчики, замкнуті в шкірясті, багаті на судини і нерви стінки. Загалом такий стовпчик схожий на відомий електричний прилад, вольтовий стовп. Електричні органи є у деяких вугрів, скатів, сомів. Тварини, які мають такий орган, можуть вивільняти зібраний запас електричної енергії і проводити сильний удар.

У інших риб для захисту існують особливі ості, іноді отруйні, і тверді панцирі. Втім, отруйні ості у риб служать виключно для захисту, а не для нападу, як зуби у отруйних змій. Такі ості іноді мають таку ж саму будову, як і отруйні зуби: вони так само продірявлені або мають жолобок на поверхні, по якому тече отруйний слиз, що виділяється особливими залозами. Іноді, втім, такої залози немає, але слиз нагромаджується в борозенчастих складках. Іноді отруйними органами є зяброві кришки або колючі вирости на плавцях.

Риби і рибоподібні належать до типу Хордові, тобто до найбільш організованої групи тварин, але займають серед інших представників цього типу (земноводні, рептилії‘ птахи і ссавці) найпримітивніше положення. Загальною ознакою всіх риб є спинна хорда, прорив стінок глотки зябровими щілинами і розташування центральної нервової системи на спинному боці, над хордою.

Деякі риби можуть вистрибувати з води і пролітати деяку відстань. Так само деякі риби можуть за допомогою плавців повзати по рідкому мулу, по землі і навіть по корінні дерев і частково по стовбурах. Щодо плавання, то риби в цьому дійсно досягають більшої досконалості, ніж водяні тварини інших класів. Лосось, за деякими спостереженнями і обчисленнями, може пересуватися у воді зі швидкістю 8 м/с, тобто 2,5 км/год.

Морські риби взагалі відрізняються від прісноводих як зовнішнім виглядом, так і способом життя, хоча існує чимало таких риб, які можуть жити як у морській солоній воді, так і в прісноводому басейні. Крім того, дуже багато риб здійснюють періодичні міграції: підіймаються в річки з моря для метання ікри або рідше назад: виходять з річок, щоб відкласти ікру в морі.

Під час плавання риби користуються головним чином своїм хвостом, яким здійснюють бічні рухи в обидва боки. Щодо плавців, то переважно вони відіграють як органи пересування лише другорядну роль. Опускання і підняття, тобто пересування у вертикальному напрямку, здійснюється за допомогою плавального міхура: його стисненням або розширенням.

Своєю невтомністю риби перевершують більшість тварин інших класів, що дуже дивно, оскільки вони споживають порівняно мало кисню, і їхня «холодна» кров рухається порівняно повільно. Дихають риби виключно киснем, розчиненим у воді.

Очі у них звичайно великі, витрішкуваті, з широкою зіницею і малорухомі. Проте, незважаючи на видимі ознаки недосконалої будови цього апарату, риби переважно бачать дуже добре. Будова вуха ще простіша. У них немає ні барабанної перетинки, ні слухових кісточок. Щодо дотику, то він розвинений найбільше за всі інші відчуття.

Вода є рідною стихією для риб, які тільки в ній і можуть жити. Є деякі риби, які ненадовго можуть залишати воду під час міграції з одного басейну в іншій або для того, щоб заритися в мул і поринути в заціпеніння, що відповідає зимівлі інших тварин. Але таких риб дуже мало, і вони є винятком.

За місцем проживання і способом життя розрізняють риб прісноводих, лиманових і морських. Лиманові риби є перехідними формами між морськими і прісноводими і переважно є видами, що пристосувалися до життя в напівсолоній воді. В лиманах найзвичнішими мешканцями є скати, камбали, бички і оселедці.

Морських риб підрозділяють на три групи: берегові, справжні морські та глибоководні. Береговими вважаються ті форми, які мешкають неподалік від берега. їх налічують до 3600 видів. Риби відкритого моря дуже численні; вони живуть у верхніх шарах морів і океанів. Глибоководні риби, які живуть в абсолютно виняткових умовах: майже цілковитого мороку, великого тиску, низької рівномірної температури, — характеризуються своєрідними формами, відмінними від усіх інших видів як зовнішнім виглядом, так частково і внутрішньою будовою.

надклас Риби

Плодючість риб справді вражаюча, і, безумовно, вони в цьому перевершують всіх інших хребетних, поступаючись лише деяким нижчим тваринам. Так само сом, осетер і інші звичайні риби відкладають щорічно цілі мільйони яєць. Якби вся ця колосальна кількість яєць розвивалася, то море, незважаючи на свою безмежність, незабаром настільки переповнилося б, що не в змозі було б вміщати їх. Але така плодючість дуже обмежується природою, оскільки лише невелика кількість яєць перетворюються на дорослих риб. У деяких риб спостерігається також народження живих дитинчат, як, наприклад, у деяких акул і скатів. У них яєчний зародок надовго затримується усередині тіла матері і виходить назовні вже абсолютно сформованим.